Фирма “Гафуров Сервиз” ЕООД е сертифицирана съгласно всички изисквания на БДС EN ISO 9001:2015.
BDS EN ISO 9001:2015 Gafurov EN
BDS EN ISO 9001:2015 Gafurov BG