История

„Гафуров Сервиз“ ЕООД е основана през 2007 година, с основна дейност продажба на колела за контейнери за смет, и други видове ходови и индустриални колела. Фирмата се специализира тясно в сектора на сметоизвозването и сметопочистването, като през 2017 година започва и производство на метални контейнери тип „Бобър“ и „Ракла“, метални кофи тип „Мева“ и резервните към тях части. Друга наша дейност е продажба на сол за снегопочистване. Дружеството работи с малък, квалифициран и мотивиран персонал.

Мисия и визия

Нашата мисия е да предлагаме висококачествени продукти на нашите клиенти. Фирмата е създадена и се стреми да отговори на все по-високите изисквания на разрастващия се пазар в България. Амбициите ни са:

– От млада фирма със способен екип да се наложим, като една от водещите фирми в областта си, както в България, така и в други страни, залагайки на качествено изпълнение в дадения срок;

– Да работим за удовлетвореност на нашите клиенти;

– Да изграждаме съвременна Компания ориентирана към европейски метод на работа;

– Да предлагаме висококачествени продукти в продуктовата ни листа;